Jiangsu Haici Biological Pharmaceutical Co., Ltd.

  • Address:8 Taizhen Road, Medical New & Hi-tech Industrial Development Zone,Taizhou, Jiangsu, 225321, China
  • Manager Jia:+86 15261051195; jgq@yangzijiang.com (International Sales)
  • Manager Wang:+86 13914401662; wangli2@yangzijiang.com (Domestic sales)
  • Manager Lu:+86 13705266015; lvaili@yangzijiang.com (CDMO)
  • Tel:+86 0523-86975605 (Human Resources)

Leave us a message online